adult (meer dan
3e/4e kalenderjaar)Allesadultsubadult
1 - 10
> 10 - 100
> 100 - 1000
> 1000

Stormmeeuw/Larus canus/Common gull
Terugmeldingen van in Nederland overwinterende vogels (incl. enkele doortrekkers)
Recaptures of birds wintering in the Netherlands (including some migrants)

subadult(tot en met
3e/4e kalenderjaar)

Aantal Terugmeldingen per gridcellen van ongeveer 30 x 30 km
Terugmeldingen van door Frank Majoor geringde Stormmeeuwen
van 1-2-1992 tot en met 12-11-2013 -- vernieuwd :08-12-2013 --
Zonder toestemming van de Frank Majoor mogen deze data NIET gebruikt worden
-- data : mail 'at' frankmajoor.nl --
-- website : info 'at' petervanhorssen.nl --