adult (meer dan
1 jaar oud)Allesadultsubadult
1 - 10
> 10 - 100
> 100 - 1000
> 1000

Kokmeeuw/Larus ridibundus/Black-headed gull
Terugmeldingen van in Nederland overwinterende vogels (incl. enkele doortrekkers)
Recaptures of birds wintering in the Netherlands (including some migrants)

subadult
(tot 1 jaar oud)

Terugmeldingen per gridcellen van ongeveer 30 x 30 km
Terugmeldingen van door Frank Majoor geringde Kokmeeuwen
van 1-2-1994 tot en met 12-11-2013 -- vernieuwd :08-12-2013 --
Zonder toestemming van de Frank Majoor mogen deze data NIET gebruikt worden
-- data : mail 'at' frankmajoor.nl --
-- website : info 'at' petervanhorssen.nl --